TANKÖNYVELLÁTÁS

Az alábbiakban a 2017/2018. tanévi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról tájékoztatjuk Önöket.

 1. Változások
 • Az általános iskolák 1-5. évfolyamaiban minden diák térítésmentesen kapja a tankönyveket.

A Kormány az ingyenes tankönyvellátás további évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséről április folyamán hoz döntést és kezdeményezi a szükséges lépések végrehajtását, amelyekkel kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatást fogunk nyújtani.

 • A korábbi évektől eltérően az évközi rendelés leadása is a diák rendelési felületen történik (kello.hu) az alaprendelés leadásával megegyező módon, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott időszakban.
 • a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
 • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
 • a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.
 • Számlát a szállítás megtörténtét követően állítunk ki a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

 

A tankönyvrendelés 2017/2018. évi menetrendje:

 

 1. 2017. március 16.: KELLO megnyitotta a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, valamint a tanulói adatok áttöltésére és rögzítésére.
 2. 2017. március 16.: KELLO megnyitotta a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyv rendelések elektronikus formában jóváhagyathatók a szülővel/gondviselővel, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület lehetőségeit.
 3. 2017. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
 4. 2017. április 1 – 30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.
 5. 2017. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív (nem nevesített) diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás itt is szükséges.
 6. 2017. augusztus 1 – augusztus 25.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket, és a sajátos nevelési igényű gyermekek részére megrendelt fejlesztő eszközöket.
 7. 2017. augusztus 28. – augusztus 31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 8. 2017. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával.
 9. 2017. szeptember 25 – től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
 10. 2017. szeptember 25. – 2018. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen, 2018. március 16. – április 30. közötti időszakban az évközi rendelést írásban az ugyfelszolgalat@kello.hu e-mail címen fogadjuk.
 11. 2017. szeptember 27. – október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói státuszokban bekövetkezett, addig még nem rögzített változásokat.

 

 

 1. Fizetős státuszú diákok:

Alaprendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 08. 21. és 08. 31. között.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési időszak: augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2017. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

Pótrendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb október 30-ig
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési határidő: a tankönyvek kiszállításától számított 15 napon belül.
 • Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.
 1. Nem fizetős státuszú diákok:

Alaprendelés

 • Számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

Pótrendelés:

 • Számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.
 1. Iskolaváltás/fizetési státuszváltozás kezelése:
 • Fizetősből fizetősbe

Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába

 • A szülő/diák, saját költségén, átvételt követő 15 napon belül visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat a szülőnek, illetve letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét.

Új, fizetős tanuló érkezik az iskolába

 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2017. szeptember 15-ig.

Amennyiben ez nem lehetséges, 2017. szeptember 25. után az évközi rendelési felületen kell részére megrendelni a tankönyveket.

 • A KELLO számlát állít ki a diáknak, melyet elküld az iskolába.
 • Új diák/szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell, hogy kiegyenlítse a számlát.

vagy

 • Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.
 • Fizetősből nem fizetősbe

A fizetős diák státusza ingyenesre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ből „normatív támogatottra„-ra. A későn ismertté váló változások tekintetében a KELLO szeptember 27-e és október 1-e között a rendszerében lehetővé teszi a változások iskolák általi felvitelét a szükséges számlakorrekciók elvégzése érdekében.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat a tankönyvrendelési felületen megadott számlázási címre iskolának/fenntartónak.
 • Nem fizetősből nem fizetősbe

Nem fizetős diák könyvét másik nem fizetős státuszú diák kapja.

 • Nincs teendő, az iskola/fenntartó saját hatáskörben mozgathatja a tankönyveket a nem fizetős státuszú diákok között, számlamódosítás nem szükséges (ilyen esetben az új nem fizetős diáknak értelemszerűen nem kell könyvet rendelni, hiszen már az iskolában van a tankönyv).
 • Nem fizetősből fizetősbe

Nem fizetős diák státusza fizetősre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani nem fizetősből „szülő/gondviselő fizet” státuszra, de legkésőbb szeptember 27-e és október 1-e között.
 • A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.
 • A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, (ha ezt a szülő a felületen jelezte), melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.
 1. Egyéb információk, kérések
 • A 2016/2017-es tanévre vonatkozó évközi rendelés leadására a tankönyvrendelési felületen keresztül 2017. március 14-ig volt lehetőség. 2017. március 15-től – április 30-ig felmerülő új évközi igény esetén a rendeléseket az ugyfelszolgalat@kello.hu e-mail címen vagy személyes KELLO kapcsolattartójukon keresztül lehet leadni.
 • Felhívjuk szíves figyelmüket a főoldalon (www.kello.hu) található TANKÖNYVRENDELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE PEDAGÓGUSOKNAK 2017/2018 menüpontra, ahol átnézhetik az aktuális tanévre szóló tankönyvek listáját, lekérdezhetik a rendelhető hit- és erkölcstan tankönyvek közül melyik mely bevett egyház oktatásához rendelhető, és információt találnak arról is, hogy a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül melyek a nemzetiségi tankönyvek.
 • A pedagógus példányokat a tankönyvrendelési felületen keresztül tudják megrendelni, a „Pedagógus példányok” menüpontban. Ez a lehetőség csak azoknál a tankönyveknél jelenik meg, amelyből megfelelő mennyiségű példány rendelése már megtörtént (lsd. I. pont), és amelyeknek a kiadója a KELLO-n keresztül biztosítja ezt a lehetőséget a pedagógusok részére.
 • A korábbi évektől eltérően az évközi rendelés leadása is a diák rendelési felületen történik, az alaprendelés leadásával megegyező módon, a Rendeletben és a fentiekben (II. pont) meghatározott időszakban.
 • A szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, melynek igénybevétele nem kötelező, annak használatáról az iskola és a szülő szabadon dönthet.
 • Kérjük, hogy a szülők kérése alapján a rendelési felületen aktualizálják a tanulók lakcímét és egyéb adatait. A szülői felületen a szülő által jelzett változásokról – amennyiben van ilyen – a tankönyvfelelős elektronikus üzenetet kap a diák rendelési felületen a „Szülői felület – üzenetek” mappában.
 • Kérjük, a normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges határozatok/okiratok iskolához történő leadási határidejéről tájékoztassák a szülőket a Rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 • Az aktuális teendőkről az Üzenetek menüpontban folyamatos tájékoztatást adunk, a Segítség menüpontban pedig megtalálják majd a feladatokhoz kapcsolódó tájékoztató, segítő anyagokat. A Dokumentumok menüpont alatt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Rendeletet, tájékoztatókat tesszük az iskolák számára elérhetővé.
 • A jogszabályok értelmezésével kapcsolatban kérjük, szíveskedjenek fenntartójukhoz fordulni.
 • A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.
  • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
 • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
 • Kérjük, hívják fel a szülők figyelmét a tankönyvrendeléssel kapcsolatos felelősségükre (gyermekük részére rendelt tankönyvek átvételére, a tankönyvek ellenértékének befizetésére, illetve szükség esetén a tájékoztatóban megadott határidőig történő visszaküldési lehetőségre).

Bármilyen, tankönyvrendeléssel, tankönyvellátással kapcsolatos probléma estén kérjük, forduljanak közvetlenül személyes KELLO kapcsolattartójukhoz.

Kérdés esetén folyamatosan állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken is:

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36 1 237 6900

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Segítő együttműködésüket megköszönve.

Üdvözlettel,

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.